Gabriel Hošovský (1966)
is a graduate of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. In the 1980s, he worked mainly in painting and sculpture. He is a founding member of the Syzýgia art group, which was established on 18 January 1988 (Gabriel Hošovský, Miloš Novák, Martin Knut, Pavel Pochylý, Rudolf Sikora). He wrote a book about this artistic and social scene in 2008 – Syzýgia 1988-2008 Súvislosti, fakty, príbehy (Syzýgia 1988-2008 Background, facts, stories). Since 2007, he has expanded his repertoire of media to video, photography, text, painting and more. At the same time, he has developed an interest in public intervention art, the creation of collections and his own publication projects. He works in Bratislava.

Gabriel Hošovský (1966)
vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. V osemdesiatych rokoch sa venoval maľbe a plastike. Je zakladajúcim členom výtvarnej skupiny Syzýgia, ktorá vznikla 18. januára 1988 (Gabriel Hošovský, Miloš Novák, Martin Knut, Pavel Pochylý, Rudolf Sikora). V roku 2008 napísal knihu o výtvarnej a spoločenskej scéne Syzýgia 1988-2008 Súvislosti, fakty, príbehy. Od roku 2007 pracuje prevažne s videom, fotografiou, textom, maľbou a inými médiami. V tom istom období začal realizovať intervencie do verejného priestoru, vytvárať zbierky a vlastné publikačné projekty. Pôsobí v Bratislave.

Selected shows:
2023KINO, Beastro Gallery, Bratislava (SK)     2020: NewMediaFest2020, The Wake Up! Memorial, (DE, online)     2019: ČAS-OPIS 1989, Slovak National Gallery, Bratislava, (SK, online)    2018: PROYECTOR, 5th aniversary Quinta del Sordo. Madrid, Spain. Together with Nuno Lacerda (POR), Unai Requejo (ESP), Pablo Serret de Ena (ESP)    2017: POHODA FESTIVAL, Pavilón nálezov II. - Pavilion Of Findings II., 20-hour public-art project, Trenčín, SK    2016: MEDITERRANEAN FILM FESTIVAL, Syracuse, IT, Gzira, MT; POHODA FESTIVAL, Pavilón nálezov - Pavilion Of Findings, 20-hour public-art project, Trenčín, SK    2015: ARTVIDEO KOELN – audiovisual experiences 01, German-Japanese Cultural Center Cologne, DE    2014: 6th CAIRO VIDEOART & EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL, Medrar for Contemporary Art, Cairo, EG; NAMA TREBa PROJECT BIENNAL, indenpendent platform for contemporary art, Gallery Cultural Center Trebinje, Trebinje, BA    2013: VIDEOBABEL, Peruvian - North American Cultural Institute, Cusco, PER; PUFF13 PINEAPPLE UNTERGROUND FILM FESTIVAL & EXPERIMENTA (with Gheorghe Sfaiter and Jonathan Ebron), Hong Kong, CHN; VIDEOROVER Season6, NURTUREart Gallery, New York, US; NODE13/THE RULES, Forum for digital arts, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, DE    2010: SYZÝGIA. THE LAST SHOW?, SVÚ Gallery, Bratislava, SK    2009: EIGHTEES. POSTMODERNA IN SLOVAK VISUAL ART 1985-1992, Slovak National Gallery Bratislava, SK    2005: SLOVAK MYTHOS, Slovak National Gallery, Bratislava, SK    2002-3: 2002-3: EAST SLOVAK GALLERY 1952-2002: 50 years of exhibition collecting activities, East Slovak Gallery, Košice, Slovak National Gallery, Bratislava, SK    2001: TUCET, XII YEARS IN CONTEMPORARY SLOVAK FIGURATIVE PAINTING, East Slovak Gallery, Košice, SK    1992: PREŠPARTY – NEW DREAM, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, SK    1990: ÖSTERREICHISCHER KUNSTSALON ´90 / OFFENER OSTEN, Graz, AT; BILDER AUS DER ČSFR (with Jiří Kovanda and Laco Teren), Galerie Pohlhammer, Steyr, AT; PREDJARIE / EARLY SPRING, City Gallery of Prague, CZ    1989: SYZÝGIA III, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, SK; MINULOST A BUDOUCNOST (Konfrontations VIII), Prague, CZ    1988: 1. FESTIVAL OF EXPERIMENTAL ART AND LITERATURE, Nové Zámky, SK; SYZÝGIA II., Bratislava SK; PREŠPARTY, Múzeum SRR Prešov, SK    1987: III. MEETING OF CZECH AND SLOVAK YOUNG ARTISTS - VÝTVARNÉ HODY, Čunovo, SK; SYZÝGIA, Bratislava SK; II. MEETING OF CZECH AND SLOVAK YOUNG ARTISTS, Bratislava, Czechoslovakia    1986: MEETING OF CZECH AND SLOVAK YOUNG ARTISTS, Střelecký island, Prague Czechoslovakia