Gabriel Hošovský (1966) graduated from the Academy of Fine Arts in Bratislava. In the 1980s he devoted himself to painting and sculpture. He is one of the founding members of the art group Syzýgia, which was established on 18 January 1988 (Hošovský, Novák, Knut, Pochylý, Sikora). Since 1992 he has been in silence for 15 years.
Since 2004 he has worked mainly with video, photography, text, painting and other media. In the same period he started to realize projects in public space, creating collections and his own publishing projects. He presents his works to the public sporadically. He works in Bratislava. gabriel@hosovsky.com

Gabriel Hošovský (1966) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. V osemdesiatych rokoch sa venoval maľbe a plastike. Je zakladajúcim členom výtvarnej skupiny Syzýgia, ktorá vznikla 18. januára 1988 (Hošovský, Novák, Knut, Pochylý, Sikora). Od roku 1992 sa na 15 rokov odmlčal.
V roku 2008 napísal knihu o výtvarnej a spoločenskej scéne Syzýgia 1988-2008 Súvislosti, fakty, príbehy. Od roku 2007 pracuje prevažne s videom, fotografiou, textom, maľbou a inými médiami. V tom istom období začal realizovať projekty vo verejnom priestore, vytvárať zbierky a vlastné publikačné projekty. Svoje diela verejnosti prezentuje sporadicky. Pôsobí v Bratislave. gabriel@hosovsky.com